Baleárský ostrov Menorca

Součást Baleárských ostrovů

Východně od španělského pobřeží Středozemního moře se nacházejí Baleárské ostrovy. Největším z nich je Mallorca. Ta patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím nejen ve Španělsku, ale dokonce v celém Středomoří. Odhadem 50 kilometrů západně od Mallorky je k nalezení její menší sestra Menorca. Menorca je druhým největším ostrovem Baleár. Zabírá plochu více než 650 kilometrů čtverečních. V současnosti žije na ostrově Menorca asi 80.000 stálých obyvatel.

Turisticky zatím není Menorca tak intenzivně využívána jako již zmiňovaná Mallorca. Nebo nedaleká Ibiza. Tato skutečnost je však pro řadu turistů důvodem, proč si k dovolené u Středozemního moře zvolit místo rušné Ibizy a populární Mallorky právě ostrov Menorca. Zdejší příroda je totiž stále ještě prakticky nedotčená. Nádherné písečné pláže u průzračně čistého moře bývají na Menorce i uprostřed hlavní turistické sezóny prakticky poloprázdné.

Historie

Ze západu na východ měří Menorca asi 50 kilometrů. Šířka ostrova nepřesahuje kilometrů 20. Díky strategické poloze měnil ostrov Menorca v průběhu historie několikrát své vládce. Ve starověku se o moc nad Menorkou přetahovali Kartaginci s Římany a Araby. V novodobých dějinách pak ostrovu vládla Británie i Francie. Na začátku 19. století Menorca nakonec připadla Španělsku. A pod španělskou správu patří dodnes.

Největší města

Hlavním městem Menorky je současně největší přístav na ostrově. Město, ležící na východním pobřeží, nese název Mahon. Jde také o nejlidnatější aglomeraci na ostrově. V Mahonu a jeho okolí našlo svůj domov více než 25.000 ostrovanů. Druhé největší město na ostrově Menorca je situováno přesně na jeho opačném konci. Na západním pobřeží Menorky se rozkládá Ciutadella de Menorca. I toto město je přístavem a trvale zde žije něco přes 20.000 stálých obyvatel. Jednoduchými počty lze dojít ke skutečnosti, že ve zmíněných dvou městech žije více než polovina obyvatel Menorky.

V současnosti patří k nejvýznamnějším zdrojům příjmu tohoto baleárského ostrova cestovní ruch. Vnitrozemí ostrova Menorca je protkáno úrodnými údolími. Obyvatelé v menorském vnitrozemí se stále ještě věnují zemědělství. Dostatek vláhy a příjemné slunečné počasí je ideální k pěstování nejrůznějších zemědělských plodin.

Podnebí

Geograficky spadá Menorca do subtropického podnebného pásu. V létě zde jen výjimečně prší. Letní teploty se pohybují nad 30 stupňi Celsia. Pro subtropický pás charakteristické zimy se projevují i na Menorce. Během zimních měsíců tady často prší. A teploty vzduchu se pohybují mezi 5 až 10 stupni Celsia. Vláha se na Menorce drží v podzemních rezervoárech. Během horkého léta jí pak mohou čerpat menorské rostliny.

Bujná a svěží vegetace je příčinou, proč se ostrovu Menorca také někdy říká zelený ostrov. Téměř polovina Menorky je v současnosti vyhlášena chráněným krajinným územím. Dá se tedy i do budoucna předpokládat, že tento malebný ostrov zůstane zachován v pokud možno nezměněném stavu i pro příští generace. Území národního parku totiž značně omezuje výstavbu. A tak se tady turistika určitě nebude rozvíjet tak rapidně, jako třeba na Mallorce nebo blízké Ibize. V polovině devadesátých let minulého století byla na Menorce vyhlášena biosférická rezervace. Nachází se zde několik oblastí s nejvyšším stupněm ochrany. O dodržování ochranných pásmech se zde stará organizace UNESCO.

Vápencový ostrov

Geologické podloží ostrova Menorca je tvořeno hlavně vápencem. To je nejlépe vidět na severním pobřeží. Sever Menorky je poměrně drsný. Členité útesy zde padají z výšky několika desítek metrů až k mořské hladině. Jižní pobřeží je pak zvrásněné četnými hlubokými kaňony a propastmi. Nejvyšším vrcholem ostrova Menorca je hora Monte Toro. Její vrchol leží ve výšce 358 metrů nad mořskou hladinou.

Délka členitého pobřeží Menorky se blíží třem stovkám kilometrů. Podél moře se střídají malé romantické zátoky se skalnatými útesy. Většina pláží na Menorce je poměrně malá. Jejich délka většinou nepřesahuje několik stovek metrů. Povrch pláží na Menorce často tvoří jemný bílý vápencový písek. Vůbec nejdelší pláží Menorky je pláž Son Bou. Ta leží zhruba uprostřed jižního pobřeží a na délku má více než 2 kilometry. Protože se svažuje do průzračně čistých vod Středozemního moře jen pozvolna, je vhodná k rodinné dovolené.

Pláže

K nejkrásnějším plážím na ostrově Menorca patří i Cala Macarella. Tato pláž leží asi 15 kilometrů východně od městečka Ciutadella. Cala Macarella je lemována bílými vápencovými skalami. Moře se tu zakusuje hluboko do vnitrozemí a pláž je tak chráněna před vlivy otevřeného moře. Stejný záliv jako pláž Cala Macarella sdílí i nedaleká menší pláž Cala Macarelleta. Ta má na šířku jen necelých 50 metrů. Protože se v blízkosti obou pláží nenacházejí žádné ubytovací kapacity, málokdy tady bývá jak se říká hlava na hlavě.

Asi 5 kilometrů východně od Cala Macarella se nachází letovisko Cala Galdana. To je situováno v odhadem půl kilometru v širokém zálivu, jenž je lemován písečnou pláží. Protože u pláže vyrostlo několik desítek hotelů, penzionů a apartmánů, bývá pláž Cala Galdana (a to zejména v hlavní turistické sezóně) poměrně rušná. Na pláži jsou k dispozici lehátka a slunečníky. Nechybí samozřejmě několik restaurací a stánků s rychlým občerstvením.

Na severním pobřeží ostrova Menorca určitě stojí za zmínku pláž Cala Pregonda. I když je situována na bouřlivějším severu, několik menších ostrůvků, které ji lemují, ji chrání před vlivem otevřeného moře. A tak je pláž Cala Pregonda i za silnějšího větru klidná. Na šířku má asi 300 metrů a její povrch tvoří jemný zlatavý písek. Do moře se svažuje jen pozvolna. Proto si tady dovolenou dokonale užijí rodiny s malými dětmi a méně zdatní plavci.

Potápění

Ostrov Menorca vyhledávají kvůli zdejšímu členitému pobřeží, průzračně čistým vodám a bohatému životu pod hladinou i přístrojoví potápěči. K největším lákadlům Menorky patří vraky lodí. V hloubce 40 metrů tady leží kupříkladu uhelný tanker Malakoff nebo nákladní loď Francisquita. I příroda má však potápěčům na ostrově Menorca co nabídnout. Oblíbené jsou zejména podvodní jeskyně. K těm nejznámějším patří tunely Grand Canyon.

Vnitrozemí

Turisté, kteří s oblibou kombinují pobyt u moře s poznáváním historie a kultury navštívené destinace, si určitě rádi udělají výlet do vnitrozemí. A na Menorce rozhodně ocení široké možnosti poznávání. Protože byla Menorca osídlena již ve starověku, k vidění jsou zde pozůstatky megalitických staveb. Ty jsou rozesety po celém ostrově a jejich počet je odhadován na několik stovek. Zachovaly se tu však i architektonické památky na dobu pozdější. Menorca je bohatá na památky i ze středověku. Mnozí znalci historické architektury o ostrovu hovoří jako o architektonickém muzeu pod širým nebem.